Bruno Jasieński - wszystkie utwory

Bal manekinów  -  Bruno Jasieński
Bruno Jasieński padł  -  Bruno Jasieński
Nogi Izoldy Morgan  -  Bruno Jasieński
Słowo o Jakubie Szeli  -  Bruno Jasieński