Wehikuł czasu
Premiera 21.08.2020

Wehikuł czasu

reż. Tomasz Man

Autor sztuki:

Francesco Bottigliero

Opera Bałtycka w Gdańsku
al. Zwycięstwa 15; 80-219 Gdańsk

Recenzje

Aktualności