07.08.2020, 12:17 Wersja do druku

Łódź. Książka o dramatach Jana Bielskiego

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się publikacja  "Twórczość dramatopisarska Jana Bielskiego SJ (1714-1768)"  Małgorzaty Mieszek.

Twórczość dramatopisarska jezuity Jana Bielskiego to oryginalny wkład do działalności edukacyjno-wychowawczej oraz rozwoju dramaturgii czasów przełomu oświeceniowego. W swojej publikacji Małgorzata Mieszek pokazuje jak w twórczości Bielskiego źródła teatru jezuickiego sumowały się z europejskimi tendencjami, przedstawiając tematy i poetykę poszczególnych utworów, a także obowiązujące normy i zwyczaje.

W tragediach Jana Bielskiego uwidaczniają się nieliczne elementy świadczące o zakorzenieniu w tradycji i sięganiu po rozwiązania stosowane przez wcześniejszych dramaturgów. Bielski był przecież przedstawicielem zakonu z dwóchsetletnim doświadczeniem pedagogicznym, literackim i teatralnym. Ścieranie się dwóch tendencji ujawnia się w jego tragediach na wielu płaszczyznach. Dowodzi to raz jeszcze owej „przełomowości”, „stania na granicy”, a równolegle odzwierciedla ówczesne przemiany, jakim podlegała jezuicka dramaturgia. Bez uprzedzeń, jakie obecne były w dawniejszej literaturze przedmiotu, ale też nadmiernie nie przeceniając teatralnego dorobku Bielskiego, w książce starano się ukazać, że jego tragedie wystawiane w kolegiach w ciągu ponad dwudziestu lat w znacznym stopniu przyczyniły się do ugruntowania nowej dramaturgii. Stała się ona w efekcie podglebiem dla późniejszej działalności teatrów oświeceniowych.


Źródło:

Materiał nadesłany

Data:

07.08.2020