Przewodnik po Dialogu

Aby ułatwić pracę kierownikom literackim teatrów i wszystkim osobom szukającym repertuaru, uporządkowaliśmy sztuki drukowane w "Dialogu" od początku ukazywania się pisma według liczby występujących w nich postaci, z podziałem na role męskie i kobiece. Wystarczy zaznaczyć w polu wyszukiwarki pożądaną liczbę i ukaże się spis utworów spełniających to kryterium, wraz z numerami "Dialogu", w których były publikowane. W zestawieniu pominięto pozycje przeznaczone dla telewizji, słuchowiska i scenariusze filmowe, a także utwory, w których liczba postaci i ich płeć jest trudna do ustalenia (np. "Skrzypek opętany" Leśmiana). Zestawienie obejmuje wszystkie numery "Dialogu" do marca 2018 roku.

BRAK sztuk spełniających żądane kryteria.