TEATR SPOŁECZNY. KONTEKSTY - CYKL WYKŁADÓW

Prowadzenie: Paweł Mościcki

Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego
Al. Ujazdowskie 6
g. 19.00, wstęp wolny

"Teatr społeczny" to pojęcie użyte celowo, aby uniknąć wpisywania się w dyskusję przeciwstawiającą sobie teatr zaangażowany i teatr autonomiczny, sztukę polityczną i sztukę czystą. Mówienie o teatrze społecznym powinno być próbą skonstruowania takiego języka, który z góry wykluczałby pewne jałowe dyskusje i fałszywie postawione problemy w toczącej się debacie na temat teatru. Chodziłoby więc o to, aby przemodelować słownik używany do rozmowy o teatrze, zmienić lub zreinterpretować podstawowe kategorie, które opisują rzeczywistość teatru. Wykłady o teatrze społecznym mają więc przed sobą podwójne zadanie: znaleźć "poziom zerowy" dyskusji, na którym pojęcia wykorzystywane w dyskusjach i sporach same stałyby się przedmiotem rozważań oraz wprowadzić do dyskusji nowe kategorie i pojęcia (bądź też odświeżyć te, których już się nie używa). Cała praca będzie odbywać się nie tyle na poziomie oceny poszczególnych spektakli czy tendencji w teatrze, ile na poziomie tworzenia nowych kontekstów dla praktykowania i odbioru teatru, a także dla pisania i dyskutowania na jego temat.

Teatr społeczny - plakat

WYKŁAD 7 - KRYTYKA TEATRALNA I DEBATA PUBLICZNA
10.01. (czwartek)

Istnieje stary zwyczaj narzekania na krytyków, zrzucania na nich całej winy za kryzys sztuki i niski poziom dyskusji o niej. Niezależnie od tego ile w tych narzekaniach jest prawdy a ile uzasadnionej pretensji warto przyjrzeć się z bliska funkcji, kompetencjom i obowiązkom postaci krytyka. Nie po to, aby rozstrzygać kto jest dobry a kto zły, ale po to, by zrozumieć jaki język otacza teatralną praktykę, jakie stawia jej wymagania i co w niej naprawdę ceni.

WYKŁAD 8 - POLITYKA HISTORYCZNA TEATRU
24.01. (czwartek)

Teatr jest spleciony z historią bardzo ścisłymi więzami. Właściwie każda inscenizacja jest rodzajem gestu pamięci - mówi nam jak pamiętamy i jak chcemy przedstawiać tekst powstały w przeszłości. Historia wkracza do teatru jeszcze innymi drzwiami. Młodzi i starzy, awangardowi i konserwatywni artyści sceny odwołują się do historii, chcą się z nią mierzyć i o niej dyskutować. Jak powinniśmy konstruować historię w teatrze? Jakiej pamięci polski teatr potrzebuje? Oto pytania, które każą zastanowić się nad polityką historyczną, którą teatr powinien zacząć uprawiać zanim zacznie to robić za niego ktoś inny.

WYKŁAD 9 - TEATR POLITYCZNY CZY POLITYKA TEATRALNA
07.02. (czwartek)

Ostatni wykład naszego cyklu będzie próbą odpowiedzi na proste, choć zarazem bardzo ważne pytanie: "czy robić teatr polityczny czy robić teatr politycznie". Mówiąc inaczej będziemy chcieli zastanowić się co trzeba zmienić w strukturze, instytucjach, hierarchiach teatru, aby był on robiony politycznie bez względu na to czy będzie chciał zajmować się bezpośrednio polityką.