Multimedialny projekt historii polskiego teatru publicznego TEATR PUBLICZNY. PRZEDSTAWIENIA (1765-2015).
 
Inaugurujemy go wykładami Joanny Krakowskiej PRL. PRZEDSTAWIENIA, które będą odbywać się w Instytucie Teatralnym w roku akademickim 2012/2013. Wyłonić ma się z nich historia PRL i teatru w PRL przedstawiona przez pryzmat dziesięciu przedstawień teatralnych – niekoniecznie tych najbardziej znanych i oczywistych. Każde z nich łączyć się będzie z jakimś szerszym problemem czy tematem i będzie osadzone w kontekście wykraczającym daleko poza teatr.
 
teatr PRL
 
Wraz z kolejnymi wykładami na specjalnej stronie internetowej będą powstawać i wypełniać się treścią konstelacje tworzące historię teatru publicznego w PRL. Znajdą się tu także towarzyszące wykładom filmy Michała Januszańca i Joanny Krakowskiej, zrealizowane techniką found-footage.

Program wykładów: 
23 X 2012, g. 18.00 "Elektra", czyli POWSTANIE
6 XI 2012, g. 18.00 "Meir Ezofowicz", czyli ŻYDZI
10 XII 2012, g. 18.00 "Pociąg do Marsylii", czyli TERROR
15 I 201, g. 18.00 "Święto Winkelrida", czyli TORSJE
19 II 2013, g. 18.00 "Kartoteka", czyli BOHATER
5 III 2013, g. 18.00 "Rzecz Listopadowa", czyli DZIEDZICTWO
26 III 2013, g. 18.00 "Dawne czasy", czyli SALON
16 IV 2013, g. 18.00 "Pluskwa", czyli KONFORMIZM
7 V 2013, g. 18.00 "Kubuś Fatalista i jego Pan" czyli ŚMIECH
11 VI 2013, g. 18.00 "Sen o Bezgrzesznej", czyli MARZENIA

WSTĘP WOLNY

Uczestnictwo w wykładach zostanie potwierdzone "kartką na kartki". Posiadacze kompletu otrzymają książkę Joanny Krakowskiej "Mikołajska. Teatr i PRL".

TEATR PUBLICZNY. PRZEDSTAWIENIA to projekt autorskiej historii polskiego teatru od roku 1765 do dziś – historii przedstawień i historii przedstawiania spraw publicznych. W każdej jej odsłonie przedstawienie teatralne jest traktowane jako miejsce przecinania się zjawisk artystycznych, a zarazem jako punkt odniesienia dla publicznych debat i zjawisk spoza teatru.
 
http://www.teatrpubliczny.pl