playservice.net

Playservice.net to projekt koordynowany przez berliński ośrodek ITI. Międzynarodowa baza danych gromadzi informacje o przekładach sztuk teatralnych, autorach i tłumaczach.


kliknij logo

Link do polskiej części bazy międzynarodowej, zawierającej informacje także o nowych dramatach jeszcze nie przetłumaczonych