Polska Opera Królewska


typ teatru:muzyczny
adres:Nowogrodzka 49 00-695 Warszawa
telefon:22 511 59 00, 501 699 086
e-mail:sekretariat@operakrolewska.pl
strona www:www.operakrolewska.pl
dyrektor naczelny:p.o. Andrzej Klimczak
uwagi:
instytucja powołana przez ministra Piotra Glińskiego, rozpoczęła działalność 1 sierpnia 2017 roku