Teatr Lalkowy Animagia


typ teatru:inny
adres: 97-532 Żytno, Silnica 77
telefon:034 327 70 25
e-mail:gok@zytno.pl
strona www:www.gok.zytno.pl
uwagi:
* dyr. Michał Zaskórski
c/o Gminny Ośrodek Kultury