Lubuski Teatr w Zielonej Górze


typ teatru:dramatyczny
adres:Al. Niepodległości 3/5 65-048 Zielona Góra
telefon:068 452 72 52, 068 452 72 72 (sekr.)
e-mail:literacki@teatr.zgora.pl
strona www:www.teatr.zgora.pl
dyrektor naczelny:Robert Czechowski
dyrektor artystyczny:Robert Czechowski

Zespół artystyczny w sezonie 2017/2018:

Aktorzy: Marta Artymiak, Sandra Babij, Anna Chabowska, Elżbieta Donimirska, Romana Filipowska, Marta Frąckowiak, Anna Haba, Kinga Kaszewska-Brawer, Joanna Koc, Tatiana Kołodziejska, Alicja Stasiewicz, Joanna Wąż, Urszula Zdanowicz-Łabiak, Wojciech Brawer, Jerzy Kaczmarowski, Robert Kuraś, Lech Mackiewicz, James Malcolm, Janusz Młyński, Ernest Nita, Aleksander Podolak, Wojciech Romańczyk, Marek Sitarski, Aleksander Stasiewicz, Joanna Świrska, Radosław Walenda;
z-ca dyrektora: Małgorzata Lachowicz-Murawska; pełnomocnik dyrektora ds. artystycznych i programowych: Jan Szurmiej;
inspicjenci: Beata Sobicka-Kupczyk, Dobrosława Trębacz; dział artystyczny: Kinga Górska, Emilia Adamiszyn, Andrzej Borkowski; koordynator pracy artystycznej: Magdalena Pawlak; kierownik literacki: Janusz Łastowiecki

Repertuar:

45-23-11-2019 (godz. 16.00  - gra Polski Teatr Tańca, Poznań)
Bóg mordu-29-11-2019 (godz. 19.00)
30-11-2019 (godz. 16.00)
Gracz-16-11-2019 (godz. 16.00)
17-11-2019 (godz. 16.00)
Szczęściarze-15-11-2019 (godz. 19.00)
16-11-2019 (godz. 19.00)
17-11-2019 (godz. 19.00)
W labiryncie babiego lata-14-11-2019 (godz. 10.00)
17-11-2019 (godz. 12.00)
19-11-2019 (godz. 10.00)
20-11-2019 (godz. 10.00)
24-11-2019 (godz. 12.00)
26-11-2019 (godz. 10.00)
27-11-2019 (godz. 10.00)
Zielony Gil-30-11-2019 (godz. 19.00)
Związek otwarty-22-11-2019 (godz. 19.00)
23-11-2019 (godz. 19.00)
24-11-2019 (godz. 19.00)