Lubuski Teatr w Zielonej Górze


typ teatru:dramatyczny
adres:Al. Niepodległości 3/5 65-048 Zielona Góra
telefon:068 452 72 52, 068 452 72 72 (sekr.)
e-mail:literacki@teatr.zgora.pl
strona www:www.teatr.zgora.pl
dyrektor naczelny:Robert Czechowski
dyrektor artystyczny:Robert Czechowski

Zespół artystyczny w sezonie 2017/2018:

Aktorzy: Marta Artymiak, Sandra Babij, Anna Chabowska, Elżbieta Donimirska, Romana Filipowska, Marta Frąckowiak, Anna Haba, Kinga Kaszewska-Brawer, Joanna Koc, Tatiana Kołodziejska, Alicja Stasiewicz, Joanna Wąż, Urszula Zdanowicz-Łabiak, Wojciech Brawer, Jerzy Kaczmarowski, Robert Kuraś, Lech Mackiewicz, James Malcolm, Janusz Młyński, Ernest Nita, Aleksander Podolak, Wojciech Romańczyk, Marek Sitarski, Aleksander Stasiewicz, Joanna Świrska, Radosław Walenda;
z-ca dyrektora: Małgorzata Lachowicz-Murawska; pełnomocnik dyrektora ds. artystycznych i programowych: Jan Szurmiej;
inspicjenci: Beata Sobicka-Kupczyk, Dobrosława Trębacz; dział artystyczny: Kinga Górska, Emilia Adamiszyn, Andrzej Borkowski; koordynator pracy artystycznej: Magdalena Pawlak; kierownik literacki: Janusz Łastowiecki

Repertuar:

Bestia-27-02-2020 (godz. 10.00)
28-02-2020 (godz. 10.00)
Cztery bliźniaczki-26-02-2020 (godz. 19.00  - gra Teatr Zza Boru, Zabór)
Kamienie w kieszeniach-28-02-2020 (godz. 19.00)
29-02-2020 (godz. 16.00)
laboratorium bajek-23-02-2020 (godz. 12.30)
O co biega?-29-02-2020 (godz. 17.00,20.00  - gra Teatr Capitol, Warszawa)
Szczęściarze-21-02-2020 (godz. 19.00)
22-02-2020 (godz. 19.00)
23-02-2020 (godz. 18.00)
Zielony Gil-18-02-2020 (godz. 10.00)
19-02-2020 (godz. 10.00)
Związek otwarty-20-02-2020 (godz. 19.00)
22-02-2020 (godz. 16.00)
23-02-2020 (godz. 16.00)