Teatr Nowy w Zabrzu


typ teatru:dramatyczny
adres:Plac Teatralny 1 41-800 Zabrze
telefon:+48 32 271 32 56 (centr.), +48 32 271 54 94 (sekr.), +48 32 271 15 08 (fax), +48 32 2712252, +48 32 271 54 93 (BOW)
e-mail:sekretariat@teatrzabrze.pl
strona www:www.teatrzabrze.pl
dyrektor naczelny:Jerzy Makselon
uwagi:
* Festiwal Dramaturgii Współczesnej Rzeczywistość Przedstawiona

Zespół artystyczny w sezonie 2016/2017:

Hanna Boratyńska, Aleksandra Gajewska, Aleksandra Gros, Anna Konieczna, Katarzyna Łacisz-Kubacka, Danuta Lewandowska, Jolanta Niestrój-Malisz, Dagmara Noszczyk, Joanna Romaniak, Dorota Rusek, Renata Spinek, Magdalena Waligórska, Grzegorz Cinkowski, Dariusz Czajkowski, Jarosław Karpuk, Marian Kierycz, Andrzej Kroczyński, Robert Lubawy, Mateusz Lisiecki, Zbigniew Stryj, Krzysztof Urbanowicz, Marian Wiśniewski;
współpracują: Joanna Falkowska, Agata Śliwa, Aleksandra Przybył, Dariusz Niebudek, Hubert Bronicki, Marcin Gaweł, Michał Kosela, Piotr Mokrzycki, Piotr Tokarz, Ryszard Węgrzyn, Kazio Mazur
z-ca dyrektora ds. artystycznych: Zbigniew Stryj; inspicjent/sufler: Edyta Bicz, Joanna Gorzała; kierownik literacki: Beata Dąbrowiecka; kierownik muzyczny: Marzena Mikuła-Drabek

Repertuar:

Balladyna-25-04-2017 (godz. 10.00)
26-04-2017 (godz. 10.00)
Hotelowe manewry-29-04-2017 (godz. 18.00)
Koncert-26-04-2017 (godz. 20.00)
Podopieczni-27-04-2017 (godz. 11.00,19.00)
Spektakl gościnny-27-04-2017 (godz. 19.00)
Śmiech wzbroniony-30-04-2017 (godz. 18.00)
Związek otwarty-28-04-2017 (godz. 19.00)