Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu


typ teatru:
adres:ul. Braniborska 59 53-680 Wrocław
telefon:+48 71 358 34 06
e-mail:teatr@pwst.wroc.pl
strona www:www.pwst.wroc.pl
uwagi:
Prorektor d/s Filii we Wrocławiu: prof. Elżbieta Czaplińska-Mrozek
Dziekan Wydziału Aktorskiego: prof. Krzysztof Kuliński
Dziekan Wydziału Lalkarskiego: dr Aneta Głuch-Klucznik
* Wydział Lalkarski
- kierunek aktorstwo , specjalność aktorstwo teatru lalek
- kierunek reżyseria , specjalność reżyseria teatru lalek
tel.713583407, 71 3583430, cecylia@pwst.krakow.pl , dzianauk@pwst.krakow.pl
* Wydział Aktorski
-kierunek aktorstwo, specjalność taneczno-ruchowa
-kierunek aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne,
713583412, aktorskiwroc@pwst.krakow.pl
* Studium Podyplomowe Reżyserii Teatrów Dzieci i Młodzieży
Kierownik studium : prof. Jacek Radomski
tel.713583407, 71 3583430, cecylia@pwst.krakow.pl , dzianauk@pwst.krakow.pl
* Teatr PWST
tel. (71) 3583423, (71) 3583406, pwst@pwst.wroc.pl, teatr@pwst.wroc.pl

Repertuar:

XIV Międzynarodowe Spotkania Szkół Lalkarskich METAFORMY-23-10-2019 (godz. )
24-10-2019 (godz. )
25-10-2019 (godz. )
26-10-2019 (godz. )