Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego


typ teatru:tańca i ruchu
adres:ul. Dębowa 16 53-121 Wrocław
telefon:0 71 337 21 03 wew. 12, 0 71 337 21 04, 0 603 38 62 47
e-mail:promocja@pantomima.wroc.pl
strona www:www.pantomima.wroc.pl
dyrektor naczelny:Zbigniew Szymczyk
dyrektor artystyczny:Marek Oleksy
uwagi:
* Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Henryka Tomaszewskiego - Pantomima
prezes: Agnieszka Charkot
* Studio Pantomimy

Zespół artystyczny w sezonie 2017/2018:

aktorzy-mimowie: Izabela Cześniewicz, Agnieszka Charkot, Agnieszka Dziewa, Maria Grzegorowska, Paulina Jóźwin, Agnieszka Kulińska, Anna Nabiałkowska, Aneta Piorun, Monika Rostecka-Komorowska, Katarzyna Sobiszewska, Artur Borkowski, Anatoliy Ivanov, Mateusz Kowalski, Marek Oleksy, Radomir Piorun, Krzysztof Roszko, Mariusz Sikorski, Zbigniew Szymczyk, Robert Wieczorek; współpracują: Lucyna Piwowarska-Dmytrów, Alina Szymczyk, Jerzy Kozłowski, Maciej Prusak, Tomasz Pietrzykowski, Robert Wrzosek; dyrektor administracyjny: Janusz Doniec; sekretarz literacki: Agnieszka Charkot; promocja i marketing: Renata Majewska, Anna Paluch; public relations: Piotr Soroka; pedagog plastyki ruchu: Marek Oleksy, Zbigniew Szymczyk; pedagog tańca klasycznego: Alina Szymczyk; pedagog pantomimy: Marek Oleksy; inspicjent i inspektor zespołu: Mateusz Kowalski.

Repertuar:

Where do we go from here-29-11-2019 (godz. 19) - PREMIERA
30-11-2019 (godz. 19.00)