Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego


typ teatru:tańca i ruchu
adres:ul. Dębowa 16 53-121 Wrocław
telefon:0 71 337 21 03 wew. 12, 0 71 337 21 04, 0 603 38 62 47
e-mail:promocja@pantomima.wroc.pl
strona www:www.pantomima.wroc.pl
dyrektor naczelny:Olga Nowakowska
dyrektor artystyczny:Marek Oleksy
uwagi:
* Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Henryka Tomaszewskiego - Pantomima
prezes: Agnieszka Charkot
* Studio Pantomimy