Centrum Sztuki Impart


typ teatru:
adres:ul. Mazowiecka 17 50-412 Wrocław
telefon:071 344 28 16 (centr.), 071 343 29 62 (sekr. fax), 071 344 28 18 (Dział Marketingu)
e-mail:impart@impart.art.pl
strona www:www.impart.art.pl
dyrektor naczelny:Anna Wołek
dyrektor artystyczny:Anna Wołek
uwagi:
Centrum Sztuki Impart zakończyło działalność 31.06.2012. Od pierwszego lipca działa Biuro Festiwalowe Impart 2016.