Instytut im. Jerzego Grotowskiego


typ teatru:
adres:Rynek-Ratusz 27 50-101 Wrocław
telefon:+48 71 344 53 20, +48 71 343 17 11 (Dział Programowy), +48 71 343 42 67 (fax)
e-mail:sekretariat@grotowski-institute.art.pl
strona www:www.grotowski-institute.art.pl, www.grotowski.art.pl
dyrektor naczelny:Jarosław Fret
dyrektor artystyczny:programowy: Dariusz Kosiński
uwagi:
*Studio Na Grobli
50-421 Wrocław
ul. Na Grobli 30/32
* Studio Matejka