Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego Wrocław


typ teatru:
adres:pl. Jana Pawła II 2 50-043 Wrocław
telefon:+48 71 310 05 00 (centr.), +48 71 310 05 01 (sekr. rektora), +48 71 310 05 10 (Dział Nauczania), +48 71 310 05 71 (Biuro Promocji i Organizacji Imprez)
e-mail:info@amuz.wroc.pl
strona www:www.amuz.wroc.pl
uwagi:
rektor: Krystian Kiełb
dziekan Wydziału Wokalnego: Bogdan Makal
prodziekan Wydziału Wokalnego: prof. Piotr Łykowski