Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego


typ teatru:inny
adres:ul. Wojska Polskiego 13; 87-800 Włocławek
telefon:tel. 0 54 231 47 60, 054 231 47 61, 054 231 47 62 (fax)
e-mail:dyrekcja@teatrwloclawek.pl
strona www:www.teatrwloclawek.pl
dyrektor naczelny:Jan Polak
uwagi:
inny e-mail: impresariat@teatrwloclawek.pl
* Teatr Skene
kier. art. Mieczysław Synakiewicz
* Teatr Ludzi Upartych
* Teatr Próba
kier. art. Jan Polak