Teatr Wielki - Opera Narodowa


typ teatru:muzyczny
adres:pl. Teatralny 1 00-950 Warszawa
telefon:022 692 02 00 (centr.), 022 826 04 23 (fax), 022 826 50 19, 022 692 02 08 (BOW), 022 826 02 68 (BOW, fax), 022 692 02 26, 022 692 02 28 (PR)
e-mail:office@teatrwielki.pl
strona www:www.teatrwielki.pl
dyrektor naczelny:Waldemar Dąbrowski
dyrektor artystyczny:Mariusz Treliński
uwagi:
Zastępca dyrektora ds Polskiego Baletu Narodowego: Krzysztof Pastor

Zespół artystyczny w sezonie 2014/2015:

soliści śpiewacy: Izabela Kłosińska, Anna Lubańska, Ryszard Cieśla, Robert Dymowski, Czesław Gałka, Adam Kruszewski, Mieczysław Milun, Krzysztof Szmyt, Adam Zdunikowski; balet: pierwsi soliści: Magdalena Ciechowicz, Ebihara Yuka, Marta Fiedler, Karolina Jupowicz, Dominika Krysztoforska, Aleksandra Liashenko, Izabela Milewska, Maria Żuk, Sergey Basalayev, Paweł Koncewoj, Sergey Popov, Wojciech Ślęzak, Maksim Wojtiul, Vladimir Yaroshenko; soliści: Dagmara Dryl, Ana Kipshidze, Katarzyna Lewandowska-Turzyńska, Anna Lorenc-Bondara, Ewa Nowak, Agnieszka Pietyra, Svetlana Spilatova, Emilia Stachurska, Irina Wasilewska, Aneta Zbrzeźniak, Bartosz Anczykowski, Arkadiusz Gołygowski, Adam Kozal, Martin Perez Carlos, Sebastian Solecki, Jacek Tyski, Patryk Walczak, Jarosław Zaniewski; dyrektor muzyczny: Andriy Yurkewych; kier. chóru: Bogdan Gola; kier. działu literackiego: Marcin Fedisz.

Repertuar:

Aida-18-09-2015 (godz. 19.00)
22-09-2015 (godz. 19.00)
Cud albo Krakowiaki i Górale-19-09-2015 (godz. 19.00)
20-09-2015 (godz. 17.00)
22-09-2015 (godz. 18.00)
Don Kichot-12-09-2015 (godz. 19.00  - grana w Opera i Filharmonia Podlaska. Europejskie Centrum Sztuki, Białystok)
13-09-2015 (godz. 19.00  - grana w Opera i Filharmonia Podlaska. Europejskie Centrum Sztuki, Białystok)
26-09-2015 (godz. 18.30  - grana w Teatr Wielki, Łódź)
Koncert-11-09-2015 (godz. 19.00)
21-09-2015 (godz. 17.00)
Madame Butterfly-20-09-2015 (godz. 18.00)
23-09-2015 (godz. 19.00)
Obsesje-15-09-2015 (godz. 19.00  - grana w Opera Nova, Bydgoszcz)
17-09-2015 (godz. 19.00  - grana w Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, Płock)
18-09-2015 (godz. 19.00  - grana w Opera Bałtycka w Gdańsku, Gdańsk)
19-09-2015 (godz. 19.00  - grana w Opera Bałtycka w Gdańsku, Gdańsk)
Szalone Dni Muzyki-25-09-2015 (godz. 10.00)
26-09-2015 (godz. 10.00)
27-09-2015 (godz. 10.00)