Warszawska Opera Kameralna


typ teatru:muzyczny
adres:ul. Nowogrodzka 49 00-695 Warszawa
telefon:+48 22 628 30 96 (sekr.), +48 22 629 32 33 (fax), +48 22 831 22 40 (kasa), +48 22 625 75 10 (BOW), +48 22 628 53 55 (org. pracy art.), +48 22 627 91 29 (public relations)
e-mail:sekretariat@operakameralna.pl
strona www:www.operakameralna.pl
dyrektor naczelny:Alicja Węgorzewska-Whiskerd
uwagi:
Sala Teatralna
al. Solidarności 76 b
00-145 Warszawa
* Festiwal Mozartowski
* Basen Artystyczny, ul. Konopnickiej 6

Zespół artystyczny w sezonie 2015/2016:

śpiewacy: Marta Boberska, Małgorzata Grzegorzewicz-Rodek, Tatiana Hempel, Gabriela Kamińska, Agnieszka Kozłowska, Sylwia Krzysiek, Katarzyna Krzyżanowska, Dorota Lachowicz-Piędziejewska, Monika Ledzion, Kamila Lendzion, Agnieszka Lipska-Nakoniecznik, Iwona Lubowicz, Aneta Łukaszewicz, Joanna Matraszek, Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Ewa Mikulska, Julita Mirosławska, Olga Pasiecznik, Agnieszka Piasecka, Anna Radziejewska, Justyna Reczeniedi, Aleksandra Resztik, Magdalena Rucińska, Marzanna Rudnicka, Gabriela Silva, Justyna Stępień-Grozdew, Mirosława Tukalska-Śliwa, Beata Wardak-Świdzińska, Anna Wierzbicka, Elżbieta Wróblewska, Marta Wyłomańska, Karol Bartosiński, Piotr Chwedorowicz, Zbigniew Dębko, Robert Gierlach, Wojciech Gierlach, Dariusz Górski, Artur Janda, Sławomir Jurczak, Piotr Kędziora, Andrzej Klimczak, Zdzisław Kordyjalik, Tomasz Krzysica, Aleksander Kunach, Krzysztof Kur, Dariusz Machej, Krzysztof Machowski, Jerzy Mahler, Jan Jakub Monowid, Tomasz Rak, Rafał Siwek, Sylwester Smulczyński, Robert Szpręgiel, Bogdan Śliwa, Leszek Świdziński, Mateusz Zajdel, Witold Żołądkiewicz;
kierownik muzyczny: Ruben Silva

Repertuar:

Cykl: Snack Opera-23-02-2020 (godz. 16.30)
Koncert-23-02-2020 (godz. 17.00  - grana w Teatr Królewski w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Warszawie, Warszawa)
Maria de Buenos Aires-31-01-2020 (godz. 19.00)
01-02-2020 (godz. 19.00)
02-02-2020 (godz. 18.00)
Wesele Figara-30-01-2020 (godz. 19.00)
31-01-2020 (godz. 19.00)
01-02-2020 (godz. 19.00)
X FESTIWAL OPER BAROKOWYCH-22-02-2020 (godz. 19.00)
28-02-2020 (godz. 19.00)
29-02-2020 (godz. 19.00)
01-03-2020 (godz. 18.00)
03-03-2020 (godz. 19.00)