Teatr GO Fundacja Proscenium


typ teatru:inny
adres:ul. Hery 23 01-497 Warszawa
telefon:tel. 022 638 87 03, 0 601 211 520
e-mail:teatrgo@onet.pl
strona www:www.teatrgo.pl
dyrektor naczelny:dyr. Włodzimierz Gołaszewski

Zespół artystyczny w sezonie 2014/2015:

Maria Stańska-Nowicka, Judyta Szymańska, Włodzimierz Gołaszewski
gościnnie: Marta Szumieł, Wojciech Deneka, Grzegorz Gołaszewski, Andrzej Lajborek