Teatr Baj


typ teatru:lalkowy
adres:ul. Jagiellońska 28 03-719 Warszawa
telefon:+48 22 619 80 77 (centr.), +48 22 619 90 96 (sekr., tel./fax), +48 22 818 08 21 (kasa)
e-mail:teatr@teatrbaj.waw.pl
strona www:www.teatrbaj.waw.pl
dyrektor naczelny:i art. Ewa Piotrowska

Zespół artystyczny w sezonie 2014/2015:

Elżbieta Bieda, Elżbieta Bielińska, Magdalena Dąbrowska, Marta Gryko, Hanna Kinder-Kiss, Aneta Płuszka, Małgorzata Suzuki, Andrzej Bocian, Marcin Marcinowicz, Piotr Michalski, Robert Płuszka, Marek Zimakiewicz.