Studium Teatralne


typ teatru:inny
adres:ul. Gdańska 2/17 01-633 Warszawa
telefon:+48 22 833 43 60
e-mail:steatralne@gmail.com
strona www:www.studiumteatralne.pl
dyrektor naczelny:dyr. art. Piotr Borowski
uwagi:
Sala teatralna: ul. Lubelska 30/32