TR Warszawa


typ teatru:dramatyczny
adres:ul. Marszałkowska 8 00-590 Warszawa
telefon:+48 22 480 80 01 (sekr.), +48 22 480 80 02 (fax), +48 22 480 80 09 (BOW), +48 22 480 80 08 (kasa), +48 22 480 80 16 (dział literacki), +48 22 480 80 44 (promocja), +48 22 480 80 45 (archiwum), +48 22 480 80 11 (portiernia)
e-mail:teatr@trwarszawa.pl
strona www:www.trwarszawa.pl

Zespół artystyczny w sezonie 2017/2018:

* p.o. Dyrektora: Natalia Dzieduszycka
* z-ca Dyrektora ds. artystycznych: Grzegorz Jarzyna
Natalia Kalita, Magdalena Kuta, Maria Maj, Agnieszka Podsiadlik, Justyna Wasilewska, Agnieszka Żulewska; Marcin Czarnik, Jan Dravnel, Dobromir Dymecki, Cezary Kosiński, Lech Łotocki, Rafał Maćkowiak, Sebastian Pawlak, Paweł Smagała, Tomasz Tyndyk, Adam Woronowicz