Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera


typ teatru:dramatyczny
adres:ul. Zamoyskiego 20 03-801 Warszawa
telefon:+48 22 818 00 01 (centr.), +48 22 818 00 46 (sekr.), +48 22 818 48 19 (BOW), 22 818 02 82 22 818 00 46 (org. pracy art.), +48 22 619 98 08 (dział lit.), +48 22 818 21 92 (promocja i PR), +48 22 818 25 16 (kasa biletowa)
e-mail:sekretariat@powszechny.com
strona www:www.powszechny.com
dyrektor naczelny:Paweł Łysak
uwagi:
*inne e-maile: literacki@powszechny.com; promocja@powszechny.com

Zespół artystyczny w sezonie 2017/2018:

z-ca dyrektora ds. artystycznych: Paweł Sztarbowski
aktorki: Karolina Adamczyk, Aleksandra Bożek, Klara Bielawka, Anna Ilczuk, Magdalena Koleśnik, Maria Robaszkiewicz, Karina Seweryn, Ewa Skibińska, Barbara Wysocka, Julia Wyszyńska; aktorzy: Grzegorz Artman, Jacek Beler, Arkadiusz Brykalski, Michał Czachor, Grzegorz Falkowski, Michał Jarmicki, Mateusz Łasowski, Andrzej Kłak, Michał Sitarski, Wiktor Loga-Skarczewski, Oskar Stoczyński, Julian Świeżewski, Kazimierz Wysota.

Repertuar:

Mefisto-30-09-2017 (godz. 19.00) - PREMIERA
Quo Vadis-28-09-2017 (godz. 19.00  - gra Teatr Montownia, Warszawa)
29-09-2017 (godz. 19.00  - gra Teatr Montownia, Warszawa)