Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera


typ teatru:dramatyczny
adres:ul. Zamoyskiego 20 03-801 Warszawa
telefon:+48 22 818 00 01 (centr.), +48 22 818 00 46 (sekr.), +48 22 818 48 19 (BOW), 22 818 02 82 22 818 00 46 (org. pracy art.), +48 22 619 98 08 (dział lit.), +48 22 818 21 92 (promocja i PR), +48 22 818 25 16 (kasa biletowa)
e-mail:sekretariat@powszechny.com
strona www:www.powszechny.com
dyrektor naczelny:Paweł Łysak
uwagi:
*inne e-maile: literacki@powszechny.com; promocja@powszechny.com

Zespół artystyczny w sezonie 2017/2018:

z-ca dyrektora ds. artystycznych: Paweł Sztarbowski
Karolina Adamczyk-Oleszczuk, Klara Bielawka, Aleksandra Bożek, Anna Ilczuk, Magdalena Koleśnik, Maria Robaszkiewicz, Karina Seweryn, Barbara Wysocka, Ewa Skibińska, Julia Wyszyńska, Grzegorz Artman, Jacek Beler, Arkadiusz Brykalski, Michał Czachor, Grzegorz Falkowski, Michał Jarmicki, Andrzej Kłak, Wiktor Loga-Skarczewski, Mateusz Łasowski, Oskar Stoczyński, Julian Świeżewski, Kazimierz Wysota
suflerzy i inspicjenci: Barbara Sadowska - inspicjent, Jakub Olszak

Repertuar:

Ach, jakże godnie żyli-22-01-2020 (godz. 19.30)
23-01-2020 (godz. 19.30)
24-01-2020 (godz. 19.30)
25-01-2020 (godz. 19.30)
Boska komedia-08-02-2020 (godz. 19.00) - PREMIERA
09-02-2020 (godz. 17.00)
11-02-2020 (godz. 19.00)
12-02-2020 (godz. 19.00)
Capri - Wyspa uciekinierów-26-02-2020 (godz. 18.00)
27-02-2020 (godz. 18.00)
28-02-2020 (godz. 18.00)
29-02-2020 (godz. 18.00)
Diabły-23-01-2020 (godz. 19.00)
24-01-2020 (godz. 19.00)
25-01-2020 (godz. 19.00)
26-01-2020 (godz. 17.00)
Kuroń. Pasja według św. Jacka-31-01-2020 (godz. 11.00)
01-02-2020 (godz. 19.30)
02-02-2020 (godz. 18.00)
Upadanie-15-02-2020 (godz. 19.00)
16-02-2020 (godz. 17.00)