Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie


typ teatru:dramatyczny
adres:ul. Karasia 2 00-327 Warszawa
telefon:+48 22 505 92 00 (centr.) +48 22 505 92 14, 22 505 92 16 (sekr.) +48 22 505 92 90, 22 505 92 91 (kasy) +48 22 505 92 20, 22 505 92 21, 22 505 92 22 (BOW)
e-mail:sekretariat@teatrpolski.waw.pl
strona www:www.teatrpolski.waw.pl
dyrektor naczelny:Andrzej Seweryn
uwagi:
* Z-ca Dyrektora Naczelnego Dyrektor Artystyczny: Janusz Majcherek
Główna kasa biletowa: ul. Krakowskie Przedmieście 6

Zespół artystyczny w sezonie 2019/2020:

Marta Alaborska, Grażyna Barszczewska, Eliza Borowska, Izabella Bukowska-Chądzyńska, Anna Cieślak, Marta Dąbrowska, Ewa Domańska, Katarzyna Herman, Barbara Kurzaj, Marta Kurzak, Ewa Makomaska, Lidia Sadowa, Hanna Skarga, Katarzyna Skrażanka, Katarzyna Strączek, Joanna Trzepiecińska; Adam Biedrzycki, Tomasz Błasiak, Marcin Bubółka, Adam Cywka, Tomasz Drabek, Marcin Jędrzejewski, Jakub Kordas, Paweł Krucz, Szymon Kuśmider, Krzysztof Kwiatkowski, Dominik Łoś, Krystian Modzelewski, Antoni Ostrouch, Maksymilian Rogacki, Jerzy Schejbal, Przemysław Wyszyński.

Repertuar:

Ferdynand Wspaniały-25-02-2020 (godz. 12.00)
26-02-2020 (godz. 10.00,12.00)
Końcówka-28-02-2020 (godz. 19.30)
29-02-2020 (godz. 19.30)
Król-23-02-2020 (godz. 19.00)
25-02-2020 (godz. 19.00)
Poranek filozoficzny w Polskim-29-02-2020 (godz. 10.00,11.00,12.00)
Żołnierz królowej Madagaskaru-28-02-2020 (godz. 19.00)
29-02-2020 (godz. 19.00)