Teatr Konsekwentny


typ teatru:inny
adres:Rynek Nowego Miasta 5  Warszawa
telefon:+48 509 780 261
e-mail:info@teatrwarsawy.pl
strona www:www.teatrkonsekwentny.pl
dyrektor naczelny:dyr. Aldona Machnowska- Góra
dyrektor artystyczny:Adam Sajnuk
uwagi:
inny e-mail: biuro@teatrkonsekwentny.pl
Sala: Teatr WARSawy