Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego


typ teatru:
adres:ul. Jazdów 1 00-467 Warszawa
telefon:+48 22 501 70 24
uwagi:
c/o Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego