Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza


typ teatru:
adres:ul. Moliera 4/6 00-076 Warszawa
telefon:022 827 25 92, 022 826 55 48 (tel./fax)
e-mail:sekretariat@baletowa.pl
strona www:www.baletowa.pl
dyrektor naczelny:dyr. Adrianna Szmyt