Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelewerowicza


typ teatru:
adres:ul. Miodowa 22/24 00-246 Warszawa
telefon:022 831 02 16 (centr.), 022 831 69 25 (sekr.)
e-mail:rektorat@at.edu.pl
strona www:www.at.edu.pl
uwagi:
inny e-mail: dziekanatWA@at.edu.pl, dziekanatWR@at.edu.pl, dziekanatWOT@at.edu.pl
rektor: prof. dr hab. Wojciech Malajkat
dziekan Wydziału Aktorskiego: dr Marcin Perchuć
dziekan Wydziału Reżyserii: dr hab. Jarosław Kilian
dziekan Wydziału Wiedzy o Teatrze: dr Tomasz Plata
* Teatr Collegium Nobilium
* Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych