Teatr Ateneum im. Jaracza


typ teatru:dramatyczny
adres:ul. Jaracza 2 00-378 Warszawa
telefon:+ 48 22 625 33 05, 22 50 28 166, 601 200 495 (sekretariat)
e-mail:koordynacja@teatrateneum.pl
strona www:www.teatrateneum.pl
dyrektor naczelny:p.o. Artur Janusiak