Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina


typ teatru:
adres:ul. Okólnik 2 00-368 Warszawa
telefon:022 827 72 41 (centr.), 022 827 83 06 (fax)
e-mail:info@chopin.edu.pl
strona www:www.chopin.edu.pl
uwagi:
rektor: prof. Stanisław Moryto
dziekan Wydziału Wokalnego: prof. Jerzy Knetig
inny e-mail: ww@chopin.edu.pl