Teatr Polskiego Radia


typ teatru:
adres:ul. Modzelewskiego 59; 00-977 Warszawa
telefon:+48 22 645 54 61, +48 22 645 54 62, +48 22 645 59 45 (fax)
e-mail:teatr@polskieradio.pl
strona www:www.polskieradio.pl/teatr
dyrektor naczelny:Janusz Kukuła
uwagi:
Studio Dziecięce, kier. Jan Warenycia