Teatr im. Wilama Horzycy


typ teatru:dramatyczny
adres:pl. Teatralny 1 87-100 Toruń
telefon:tel. (056) 622 50 21, 622 50 22 (centrala), (056) 622 52 22, 622 12 45 (sekretariat), (056) 622 55 97, 654 90 74, 622 55 66 (BOW)
e-mail:sekretariathorzycy@teatr.torun.pl
strona www:www.teatr.torun.pl
dyrektor naczelny:Andrzej Churski
dyrektor artystyczny:Paweł Paszta