Teatr Polski


typ teatru:dramatyczny
adres:ul. Swarożyca 5 71-601 Szczecin
telefon:91 433 00 90 (centr.), 91 433 00 75 (sekr.), 91 433 66 66 (BOW i kasa)
e-mail:teatr@teatrpolski.eu
strona www:www.teatrpolski.eu
dyrektor naczelny:Adam Opatowicz
dyrektor artystyczny:Adam Opatowicz

Zespół artystyczny w sezonie 2015/2016:

Olga Adamska, Katarzyna Bieschke-Wabich, Dorota Chrulska, Małgorzata Chryc-Filary, Elżbieta Donimirska, Adrianna Góralska, Małgorzata Iwańska, Lidia Jeziorska-Brüske, Sylwia Różycka, Katarzyna Sadowska, Marta Uszko, Krzysztof Bauman, Piotr Bumaj, Filip Cembala, Adam Dzieciniak, Zbigniew Filary, Michał Janicki, Sławomir Kołakowski, Mateusz Kostrzyński, Mirosław Kupiec, Wiesław Łągiewka, Dariusz Majchrzak, Wiesław Orłowski, Jacek Piotrowski, Jacek Polaczek, Damian Sienkiewicz, Marek Żerański;
reżyser: Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz; dramaturg: Michał Pabian; kierownik literacki: Daria Friedrich; kierownik muzyczny: Krzysztof Baranowski; adept: Piotr Emanuel Kraus; inspicjent: Beata Buchner, Malwina Szwaczyk