Teatr Wierszalin


typ teatru:dramatyczny
adres:Kościelna 4 16-030 Supraśl
telefon:085 710 88 45
e-mail:wierszalin@wierszalin.pl
strona www:www.wierszalin.pl
dyrektor naczelny:Piotr Tomaszuk
dyrektor artystyczny:Piotr Tomaszuk

Zespół artystyczny w sezonie 2015/2016

Monika Kwiatkowska, Sylwia Nowak, Rafał Gąsowski, Mateusz Krzyżewski, Dariusz Matys, Piotr Tomaszuk,