Teatr Wierszalin


typ teatru:dramatyczny
adres:Kościelna 4 16-030 Supraśl
telefon:085 710 88 45
e-mail:wierszalin@wierszalin.pl
strona www:www.wierszalin.pl
dyrektor naczelny:Piotr Tomaszuk
dyrektor artystyczny:Piotr Tomaszuk

Zespół artystyczny

Monika Kwiatkowska, Sylwia Nowak, Katarzyna Wolak, Rafał Gąsowski, Dariusz Matys, Bartek Olszewski, Piotr Tomaszuk.