Państwowy Teatr Lalki Tęcza


typ teatru:lalkowy
adres:ul. Waryńskiego 2; 76-200 Słupsk
telefon:tel. (59) 8423935 (sekr.), 8428794 (BOW), 8427724 (fax)
e-mail:theater.tecza@gmail.com
strona www:teatrlalkitecza.pl
dyrektor naczelny:Michał Tramer
dyrektor artystyczny:Michał Tramer

Zespół artystyczny w sezonie 2017/2018:

aktorzy: Alicja Gierłowska, Izabela Nadobna-Polanek, Anna Rau, Joanna Stoike-Stempkowska, Ilona Zaremba, Maciej Gierłowski, Mikołaj Prynkiewicz
inspicjent: Marek Huczyk

Repertuar:

Niedźwiedź i Masza, czyli, gdzie moja kasza?-25-09-2018 (godz. 09.00,11.00)
26-09-2018 (godz. 09.00,11.00)
27-09-2018 (godz. 09.00,11.00)
28-09-2018 (godz. 09.00,11.00)
Przygody Kubusia-29-09-2018 (godz. 11.00)