Państwowy Teatr Lalki Tęcza


typ teatru:lalkowy
adres:ul. Waryńskiego 2; 76-200 Słupsk
telefon:tel. (59) 8423935 (sekr.), 8428794 (BOW), 8427724 (fax)
e-mail:theater.tecza@gmail.com
strona www:teatrlalkitecza.pl
dyrektor naczelny:Michał Tramer
dyrektor artystyczny:Michał Tramer

Zespół artystyczny w sezonie 2016/2017:

Izabela Nadobna-Polanek, Anna Rau, Joanna Stoike-Stempkowska, Maciej Gierłowski, Ilona Zaremba, Alicja Zimnowłocka;
inspicjent: Marek Huczyk

Repertuar:

Dziób w dziób-30-09-2017 (godz. 16.00)
Pipi Pończoszanka-30-09-2017 (godz. 11.00)
Trójka na głowie-28-09-2017 (godz. 09.00,11.30)
29-09-2017 (godz. 09.00)
Tylko jeden dzień-26-09-2017 (godz. 09.00,11.30)
27-09-2017 (godz. 09.00,11.30)
Tymoteusz wśród ptaków-23-09-2017 (godz. 11.00)
25-09-2017 (godz. 11.30)