Państwowy Teatr Lalki Tęcza


typ teatru:lalkowy
adres:ul. Waryńskiego 2; 76-200 Słupsk
telefon:tel. (59) 8423935 (sekr.), 8428794 (BOW), 8427724 (fax)
e-mail:theater.tecza@gmail.com
strona www:teatrlalkitecza.pl
dyrektor naczelny:Michał Tramer
dyrektor artystyczny:Michał Tramer

Zespół artystyczny w sezonie 2018/2019

aktorzy: Alicja Gierłowska, Izabela Nadobna-Polanek, Anna Rau, Joanna Stoike-Stempkowska, Ilona Zaremba, Maciej Gierłowski, Maciej Piotrowski, Mikołaj Prynkiewicz
inspicjent: Marek Huczyk

Repertuar:

Niedźwiedź i Masza, czyli, gdzie moja kasza?-16-01-2019 (godz. 09.00,11.00)
Piękna i Bestia-19-01-2019 (godz. 11.00)
22-01-2019 (godz. 09.30)
23-01-2019 (godz. 09.30)
26-01-2019 (godz. 11.00)
Švejk-17-01-2019 (godz. 19.00)
18-01-2019 (godz. 11.00)