Państwowy Teatr Lalki Tęcza


typ teatru:lalkowy
adres:ul. Waryńskiego 2; 76-200 Słupsk
telefon:tel. (59) 8423935 (sekr.), 8428794 (BOW), 8427724 (fax)
e-mail:theater.tecza@gmail.com
strona www:teatrlalkitecza.pl
dyrektor naczelny:Michał Tramer
dyrektor artystyczny:Michał Tramer

Zespół artystyczny w sezonie 2017/2018:

aktorzy: Alicja Gierłowska, Izabela Nadobna-Polanek, Anna Rau, Joanna Stoike-Stempkowska, Ilona Zaremba, Maciej Gierłowski, Mikołaj Prynkiewicz
inspicjent: Marek Huczyk

Repertuar:

Dziób w dziób-13-03-2018 (godz. 09.00,11.00)
14-03-2018 (godz. 09.00,11.00)
17-03-2018 (godz. 17.00)
Falco show-iluzja marionetki-03-03-2018 (godz. 11.00  - gra Teatr Animacji, Lanckorona)
Niedźwiedź i Masza, czyli, gdzie moja kasza?-24-02-2018 (godz. 11.00)
06-03-2018 (godz. 09.00,11.00)
07-03-2018 (godz. 09.00,11.00)
08-03-2018 (godz. 09.45,11.30)
09-03-2018 (godz. 09.30,11.30)
10-03-2018 (godz. 11.00)
16-03-2018 (godz. 09.30,11.30)
17-03-2018 (godz. 11.00)
Opowieści spod stołu, czyli absurdalny świat Stasia Witkiewicza-24-02-2018 (godz. 17.00)
27-02-2018 (godz. 09.00)
28-02-2018 (godz. 11.30)
Tymoteusz wśród ptaków-22-03-2018 (godz. 09.30,11.30)
23-03-2018 (godz. 09.30,11.30)
24-03-2018 (godz. 11.00)