Państwowy Teatr Lalki Tęcza


typ teatru:lalkowy
adres:ul. Waryńskiego 2; 76-200 Słupsk
telefon:tel. (59) 8423935 (sekr.), 8428794 (BOW), 8427724 (fax)
e-mail:theater.tecza@gmail.com
strona www:teatrlalkitecza.pl
dyrektor naczelny:Michał Tramer
dyrektor artystyczny:Michał Tramer

Zespół artystyczny w sezonie 2016/2017:

Izabela Nadobna-Polanek, Anna Rau, Joanna Stoike-Stempkowska, Maciej Gierłowski, Ilona Zaremba, Alicja Zimnowłocka;
inspicjent: Marek Huczyk

Repertuar:

Czerwony Kapturek-23-11-2017 (godz. 10.00)
24-11-2017 (godz. 10.00)
25-11-2017 (godz. 11.00)
28-11-2017 (godz. 09.30,11.30)
30-11-2017 (godz. 09.30,11.30)