Nowy Teatr im. Witkacego


typ teatru:dramatyczny
adres:Lutosławskiego 1 76-200 Słupsk
telefon:(59) 846 70 00, 846 70 01 (fax), 846 70 03 (dział promocji)
e-mail:promocja@nowyteatr.pl
strona www:www.nowyteatr.pl
dyrektor naczelny:Dominik Nowak
dyrektor artystyczny:Dominik Nowak
uwagi:
* scena duża i mała, ul. Jana Pawła 3
76-200 Słupsk

Zespół artystyczny w sezonie 2017/2018:

aktorzy: Hanna Piotrowska, Marta Turkowska, Bożena Borek, Monika Janik, Igor Chmielnik, Jerzy Karnicki, Krzysztof Kluzik, Adam Jędrosz
Z-ca Dyrektora- Przemysłam Sternalski
Koordynator pracy artystycznej - Wioletta Stolarczyk
Inspicjent/rekwizytor - Justyna Moczulska
Dział Promocji i Sprzedaży - Wioletta Stolarczyk, Miłosz Siwek, Jarosława Macheta, Adrianna Bartczak

Repertuar:

Biedermann i podpalacze-01-09-2018 (godz. 18.00)
02-09-2018 (godz. 18.00)
Konopielka-18-08-2018 (godz. 19.00)
19-08-2018 (godz. 19.00)
Seks dla opornych-11-08-2018 (godz. 19.00)
12-08-2018 (godz. 19.00)
25-08-2018 (godz. 19.00)
26-08-2018 (godz. 19.00)