Teatr Maska


typ teatru:lalkowy
adres:ul. Mickiewicza 13 35-064 Rzeszów
telefon:tel. 017 862 68 08 (centr.), 017 8625717 (sekr.), 017 8622407 (fax), 8520614 (BOW)
e-mail:teatrmaska@teatrmaska.pl
strona www:www.teatrmaska.pl
dyrektor naczelny:Monika Szela
dyrektor artystyczny:Jacek Popławski

Zespół artystyczny w sezonie 2017/2018:

Jadwiga Domka, Anna Kukułowicz, Ewa Mrówczyńska, Kamila Olszewska, Natalia Zduń, Malwina Kajetańczyk, Maciej Owczarek, Kamil Dobrowolski, Henryk Hryniewicki, Tomasz Kuliberda, Robert Luszowski, Bogusław Michałek, Andrzej Piecuch;
aktorzy współpracujący: Maria Dańczyszyn, Jerzy Dowgiałło, Małgorzata Szczyrek.

Repertuar:

Czasoodkrywanie-19-10-2018 (godz. 09.00)
Dokąd pędzisz koniku?-21-10-2018 (godz. 16.30) - PREMIERA
23-10-2018 (godz. 09.00,11.00)
24-10-2018 (godz. 09.00,11.00)
28-10-2018 (godz. 16.30)
30-10-2018 (godz. 09.00,11.00)
31-10-2018 (godz. 09.00,11.00)
Statek Noego-28-10-2018 (godz. 12.00)
Zemsta-25-10-2018 (godz. 09.00,11.00)
26-10-2018 (godz. 10.00,19.00)