Teatr


typ teatru:
adres:ul. Kozia 3/5 m. 6 00-070 Warszawa
telefon:022 692 88 18 (sekr. - tel./fax), 022 692 88 19 (red. nacz.)
e-mail:teatr@teatr-pismo.pl
strona www:www.teatr-pismo.pl
dyrektor naczelny:red. nacz. Jacek Kopciński
uwagi:
Wydawca: Instytut Książki
ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków
Dział Wydawnictw, al.Niepodległości 213, 02-086 Warszawa