Stary Browar / Studio Słodownia +3


typ teatru:
adres:ul. Półwiejska 42; 61-888 Poznań
telefon:061 859 61 22 (sekr.), 061 859 61 21 (fax)
e-mail:j.lesnierowska@artstationsfoundation5050.com
strona www:www.starybrowarnowytaniec.pl
dyrektor naczelny:koordynator programowy: Joanna Leśnierowska
uwagi:
* prezentacje tańca współczesnego, teatru alternatywnego, performance art, body art.