Teatr Ósmego Dnia


typ teatru:inny
adres:ul. Ratajczaka 44; 61-728 Poznań
telefon:tel. 061 855 20 86
e-mail:teatr@osmego.art.pl
strona www:teatrosmegodnia.pl
dyrektor naczelny:Małgorzata Grupińska-Bis

Zespół artystyczny w sezonie 2017/2018:

aktorzy: Ewa Wójciak, Adam Borowski, Tadeusz Janiszewski, Marcin Kęszycki; scenograf: Jacek Chmaj