Teatr Polski w Poznaniu


typ teatru:dramatyczny
adres:ul. 27 Grudnia 8/10 61-737 Poznań
telefon:tel. (61) 8525628 (centr.), 8526495 (sekr., fax), 8520541 (BOW i kasa)
e-mail:teatr.polski@teatr-polski.pl
strona www:www.teatr-polski.pl
dyrektor naczelny:Marcin Kowalski
dyrektor artystyczny:z-ca dyrektora ds. artystycznych: Maciej Nowak

Zespół artystyczny w sezonie 2016/2017:

Zespół aktorski: Agnieszka Findysz, Barbara Krasińska, Teresa Kwiatkowska, Barbara Prokopowicz, Monika Roszko, Ewa Szumska, Kornelia Trawkowska, Mariusz Adamski, Przemysław Chojęta, Konrad Cichoń, Piotr B. Dąbrowski, Michał Kaleta, Wojciech Kalwat, Piotr Kaźmierczak, Jakub Papuga, Paweł Siwiak, Andrzej Szubski, Wiesław Zanowicz;
sekretarz literacki: Anna Maśląkowska;
Specjalistki ds. artystycznych: Sandra Lewandowska (koordynator pracy artystycznej); Katarzyna Pajzderska;
Inspicjentki: Magdalena Matusewicz i Agnieszka Misiewicz; koordynatorka pracy artystycznej: Aleksandra Henglewska; specjalista ds. artystycznych: Agnieszka Różyńska; pedagog teatru: Sandra Lewandowska; konsultant programowy: Paulina Skorupska