Platforma Artystyczna O.B.O.R.A. Poznań


typ teatru:inny
adres:ul. Przybyszewskiego 39; 60-356 Poznań
telefon:061 665 88 02
e-mail:obora@obora.pl
strona www:www.obora.pl