Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego


typ teatru:dramatyczny
adres:ul. Dąbrowskiego 5 60-838 Poznań
telefon:tel. (61) 8484885 (centr.), 8484949 (sekr.), 8484933 (fax), 8472440, 8478624 (BOW i kasa)
e-mail:sekretariat@teatrnowy.pl
strona www:www.teatrnowy.pl
uwagi:
* Dyrektor: Piotr Kruszczyński

Zespół artystyczny w sezonie 2017/2018:

Aktorzy: Dorota Abbe-Kuźmińska, Janusz Andrzejewski, Paweł Bińkowski, Bożena Borowska-Kropielnicka, Antonina Choroszy, Łukasz Chrzuszcz, Tadeusz Drzewiecki, Irena Dudzińska (od 01.2018), Radosław Elis, Filip Frątczak, Gabriela Frycz, Karolina Głąb, Grzegorz Gołaszewski, Sebastian Grek, Janusz Grenda, Zbigniew Grochal, Michał Grudziński, Paweł Hadyński, Alicja Juszkiewicz, Nikodem Kasprowicz, Michał Kocurek, Mirosław Kropielnicki, Andrzej Lajborek, Anna Langner, Mateusz Ławrynowicz, Małgorzata Łodej-Stachowiak, Edyta Łukaszewska, Aleksander Machalica, Anna Mierzwa, Andrzej Niemyt, Daniela Popławska, Mariusz Puchalski, Julia Rybakowska, Maria Rybarczyk, Agnieszka Różańska, Łukasz Schmidt, Ildefons Stachowiak, Waldemar Szczepaniak, Marta Szumieł, Mariusz Zaniewski, Martyna Zaremba-Maćkowska
Z-ca Dyrektora: Jacek Nadarzyński
Dramaturg: Michał Pabian
organizator pracy artystycznej: Anna Wawrzyniak
po kierownika promocji i reklamy: Andrzej Hamerski
kierownik działu marketingu i impresariatu: Andrzej Hamerski;
asystent artystyczny ds. literackich: Marek Grześkowiak;
asystent artystyczny ds. edukacji: Agnieszka Chełkowska-Madej;
kierownik działu produkcji i eksploatacji spektakli: Bartosz Borowicz;
inspicjenci: Jadwiga Figiel-Idziak, Hanna Kujawiak, Agnieszka Rydellek, Krzysztof Przybyłowicz, Józef Piechowiak