Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego


typ teatru:dramatyczny
adres:ul. Dąbrowskiego 5 60-838 Poznań
telefon:tel. (61) 8484885 (centr.), 8484949 (sekr.), 8484933 (fax), 8472440, 8478624 (BOW i kasa)
e-mail:sekretariat@teatrnowy.pl
strona www:www.teatrnowy.pl
uwagi:
* dyrektor: Piotr Kruszczyński

Zespół artystyczny w sezonie 2016/2017:

Zespół aktorski: Dorota Abbe-Kuźmińska, Bożena Borowska-Kropielnicka, Antonina Choroszy, Gabriela Frycz, Karolina Głąb, Alicja Juszkiewicz, Małgorzata Łodej-Stachowiak, Edyta Łukaszewska, Anna Mierzwa, Daniela Popławska, Julia Rybakowska, Maria Rybarczyk, Agnieszka Różańska, Marta Szumieł, Martyna Zaremba, Janusz Andrzejewski, Łukasz Chrzuszcz, Paweł Binkowski, Tadeusz Drzewiecki, Radosław Elis, Filip Frątczak, Grzegorz Gołaszewski, Sebastian Grek, Janusz Grenda, Zbigniew Grochal, Michał Grudziński, Paweł Hadyński, Nikodem Kasprowicz, Michał Kocurek, Mirosław Kropielnicki, Andrzej Lajborek, Mateusz Ławrynowicz, Aleksander Machalica, Szymon Mysłakowski, Andrzej Niemyt, Mariusz Puchalski, Ildefons Stachowiak, Waldemar Szczepaniak, Mariusz Zaniewski
zastępca dyrektora: Jacek Nadarzyński;
dramaturg: Michał Pabian;
organizator pracy artystycznej: Anna Wawrzyniak;
kierownik działu promocji i reklamy: Magdalena Pałka;
kierownik działu marketingu i impresariatu: Andrzej Hamerski;
asystent artystyczny ds. literackich: Marek Grześkowiak;
asystent artystyczny ds. edukacji: Agnieszka Chełkowska-Madej;
kierownik działu produkcji i eksploatacji spektakli: Bartosz Borowicz;
inspicjenci: Jadwiga Figiel-Idziak, Hanna Kujawiak, Agnieszka Rydellek, Krzysztof Przybyłowicz, Józef Piechowiak