Teatr Animacji


typ teatru:lalkowy
adres:św. Marcin 80/82 61-713 Poznań
telefon:tel. 061 853 72 20 ( sekr., fax), 061 853 69 64 (BOW)
e-mail:sekretariat@teatranimacji.pl
strona www:www.teatranimacji.pl
dyrektor naczelny:Piotr Klimek
dyrektor artystyczny:Piotr Klimek

Zespół artystyczny w sezonie 2017/2018:

aktorzy: Magdalena Dehr, Julianna Dorosz, Sylwia Koronczewska-Cyris, Aleksandra Leszczyńska, Danuta Rej, Katarzyna Romańska, Mariola Ryl-Krystianowska, Marta Berthold, Elżbieta Węgrzyn, Sylwia Zajkowska, Marek A. Cyris, Marcin Chomicki, Krzysztof Dutkiewicz, Marcel Górnicki, Piotr Grabowski, Artur Romański, Marcin Ryl-Krystianowski;
zastępca dyrektora: Katarzyna Grajewska
kierownik literacki: Malina Prześluga;
producent: Barbara Małecka

Repertuar:

A niech to Gęś kopnie!-21-10-2017 (godz. 11.00)
25-10-2017 (godz. 09.30)
Calineczka-22-10-2017 (godz. 11.00)
24-10-2017 (godz. 09.30,11.30)
Dobrze, że jesteś-29-10-2017 (godz. 11.00,13.00)
30-10-2017 (godz. 09.30,11.30)
31-10-2017 (godz. 09.30)