Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego


typ teatru:
adres:Św. Marcin 87 61-808 Poznań
telefon:+48 61 856 89 00 (centr.), +48 61 856 89 10 (rektor)
e-mail:amuz@amuz.edu.pl
strona www:www.amuz.edu.pl
uwagi:
Rektor: prof. zw. Bogumił Nowicki
dziekan Wydziału Wydziału Wokalno-Aktorskiego: prof. dr hab. Wojciech Maciejowski
inny e-mail: msworek@amuz.edu.pl
prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego: prof. AM dr hab. Andrzej Ogórkiewicz
kierownik Katedry Wokalistyki: prof. Grażyna Flicińska-Panfil
kierownik zakładu Pieśni i Kameralistyki Wokalnej: Izabela Górska-Krasiel