Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego


typ teatru:dramatyczny
adres:Nowy Rynek 11 09-400 Płock
telefon:tel. 24 266 38 00 (centr.), 24 266 38 01 (sekr.), 24 262 48 40 i 24 266 38 08 (Biuro Obsługi Widza), 24 266 38 10 (kier. lit.)
e-mail:promocja@teatrplock.pl
strona www:www.teatrplock.pl
dyrektor naczelny:Zygmunt Marek Mokrowiecki