Teatroterapia Lubelska


typ teatru:inny
adres:ul. Jastrzębia 3 20-323 Lublin
telefon:081 745 21 87 (fax)
strona www:www. teatroterapia.lublin.pl
dyrektor artystyczny:Maria Pietrusza-Budzyńska
uwagi:
Fundacja Teatroterapia Lubelska
ul. Młodej Polski 32/144
20-863 Lublin
tel. 502174209
adres e-mail: tln@teatroterapia.lublin.pl