Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN


typ teatru:inny
adres:ul. Grodzka 21 20-112 Lublin
telefon:081 532 58 67, 081 534 61 10 (fax)
e-mail:teatrnn@tnn.lublin.pl
strona www:www.teatrnn.pl
dyrektor naczelny:dyr. Tomasz Pietrasiewicz
stały repertuar:Był sobie raz...; Tajbełe i jej demon; O tym, jak Fajwł szukał samego siebie, Opowieści z Bramy, Ostatni Demon z Tyszowiec.