Kompania Teatr


typ teatru:inny
adres:ul. Peowiaków 12 20-007 Lublin
telefon:+48 81 466 61 12
e-mail:kompania@ck.lublin.pl
strona www:www.ck.lublin.pl
dyrektor naczelny:kier. art. Witold Mazurkiewicz
uwagi:
współpraca z Teatrem Provisorium (patrz: repertuar Teatru Provisorium, Lublin).
inny e-mail: ksenia@ck.lublin.pl
stały repertuar:Ferdydurke; Sceny z życia Mitteleuropy; Do piachu; Trans-Atlantyk.

Zespół artystyczny w sezonie 2017/2018:

Jarosław Tomica, Michał Zgiet, współpraca: Borys Somerschaf, Rafał Sadownik